index

Centrální web Občanské demokratické strany

Projekt nového oficiálního portálu ODS. Na základě obecného zadání jsem pro vedení ODS zpracoval nejprve návrh postupu a poté i zadávací dokumentaci a veškeré další podklady k soutěži na dodavatele nových www stránek. Po vybrání vítězného uchazeče jsem plnil roli vedoucího projektu: komunikoval za zadavatele s dodavatelskou firmou, koordinoval vlastní realizaci a zajišťoval postupné předávání díla.   Klíčoví [...]