Webová prezentace VHS Olomouc, a.s.

Webová prezentace VHS Olomouc, a.s. 2016-05-10T21:46:43+00:00

Project Description

Realizace nové webové prezentace Vodohospodářské společnosti Olomouc včetně návrhu struktury a kompletní grafiky.

Součástí projektu byla analýza dosavadních nevyhovujících www stránek, rešerše konkurenčních webů a základní uživatelský průzkum. Po sérii konzultací se zákazníkem byl navržen nový obsah prezentace včetně zjednodušené struktury, zpracovány aktualizované podklady a doplněna fotodokumentace o nové autorské snímky.

Na základě těchto podkladů proběhla vlastní příprava nového webu, jeho prezentace před představenstvem společnosti a po zapracování připomínek finální spuštění.

 

Klíčoví spolupracovníci:
Ing. Jiří Kožušníček / VHS Olomouc

Další informace:
vhs-ol.cz